ชื่อ - นามสกุล :นายเข้ม วงศ์แสง
ตำแหน่ง :นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม :