ชื่อ - นามสกุล :นายทวี ไชยโคตร
ตำแหน่ง :ครูวิกฤต
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานทั่วไป