ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพรเทวัญ เพื่อสุข
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชาการ