ชื่อ - นามสกุล :นางวราภรณ์ ก้อนภูธร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการพัสดุโรงเรียน