ชื่อ - นามสกุล :นายสมเกียรติ งามนัก
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่หลัก :บริหารการศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารการศึกษา