ชื่อ - นามสกุล :นายศิวณัฐ กันหา
ตำแหน่ง :ธุรการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริงานทั่วไป