ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิภารัตน์ พลชัย
ตำแหน่ง :ครู อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชาการ